[1]
Lelieur, R. , Vanrusselt, R. , Vanhoof , J. en Clycq, N. 2023. Waarom Leraren (Weinig) Academisch Optimistisch zijn. Attributies en de Impact van Leerlingenpopulatie en Schoolcultuur. Pedagogische Studiën. 100, 4 (dec. 2023), 365–395. DOI:https://doi.org/10.59302/ps.v100i4.18350.