(1)
Lelieur, R. .; Vanrusselt, R. .; Vanhoof , J. .; Clycq, N. . Waarom Leraren (Weinig) Academisch Optimistisch Zijn. Attributies En De Impact Van Leerlingenpopulatie En Schoolcultuur. Pedagog. Stud. 2023, 100, 365-395.