Lelieur, R. ., Vanrusselt, R. ., Vanhoof , J. ., & Clycq, N. . (2023). Waarom Leraren (Weinig) Academisch Optimistisch zijn. Attributies en de Impact van Leerlingenpopulatie en Schoolcultuur. Pedagogische Studiën, 100(4), 365–395. https://doi.org/10.59302/ps.v100i4.18350