Lelieur, R., R. Vanrusselt, J. Vanhoof, en N. Clycq. 2023. “Waarom Leraren (Weinig) Academisch Optimistisch Zijn. Attributies En De Impact Van Leerlingenpopulatie En Schoolcultuur”. Pedagogische Studiën 100 (4):365-95. https://doi.org/10.59302/ps.v100i4.18350.