“Lezen En Antwoorden Bij Teksten Met Vragen : Een Cross-Sectionele Eye-Trackstudie Onder 52 Vwoleerlingen”. 2020. Pedagogische Studiën 97 (4): 281-308. https://pedagogischestudien.nl/article/view/18499.