Lelieur, R. ., Vanrusselt, R. ., Vanhoof , J. . en Clycq, N. . (2023) “Waarom Leraren (Weinig) Academisch Optimistisch zijn. Attributies en de Impact van Leerlingenpopulatie en Schoolcultuur”, Pedagogische Studiën, 100(4), pp. 365–395. doi: 10.59302/ps.v100i4.18350.