“Lezen en antwoorden bij teksten met vragen : Een cross-sectionele eye-trackstudie onder 52 vwoleerlingen” (2020) Pedagogische Studiën, 97(4), pp. 281–308. Available at: https://pedagogischestudien.nl/article/view/18499 (Accessed: 19 June 2024).