[1]
R. . Lelieur, R. . Vanrusselt, J. . Vanhoof, en N. . Clycq, “Waarom Leraren (Weinig) Academisch Optimistisch zijn. Attributies en de Impact van Leerlingenpopulatie en Schoolcultuur”, Pedagog. Stud., vol. 100, nr. 4, pp. 365–395, dec. 2023.