Lelieur, R. ., R. . Vanrusselt, J. . Vanhoof, en N. . Clycq. “Waarom Leraren (Weinig) Academisch Optimistisch Zijn. Attributies En De Impact Van Leerlingenpopulatie En Schoolcultuur”. Pedagogische Studiën, vol. 100, nr. 4, december 2023, pp. 365-9, doi:10.59302/ps.v100i4.18350.