Lelieur, R., R. Vanrusselt, J. Vanhoof, en N. Clycq. “Waarom Leraren (Weinig) Academisch Optimistisch Zijn. Attributies En De Impact Van Leerlingenpopulatie En Schoolcultuur”. Pedagogische Studiën 100, no. 4 (december 21, 2023): 365–395. Geraadpleegd februari 27, 2024. https://pedagogischestudien.nl/article/view/18350.