1.
van Kan C. Hoe stilte tot ons spreekt: Boekbespreking van: Stilte in de klas: Een geschiedenis van de pedagogische omgang met stilte op school. Pedagog. Stud. [Internet]. 19 oktober 2023 [geciteerd 1 december 2023];100(3). Beschikbaar op: https://pedagogischestudien.nl/article/view/17636