1.
Lelieur R, Vanrusselt R, Vanhoof J, Clycq N. Waarom Leraren (Weinig) Academisch Optimistisch zijn. Attributies en de Impact van Leerlingenpopulatie en Schoolcultuur. Pedagog. Stud. [Internet]. 21 december 2023 [geciteerd 27 februari 2024];100(4):365-9. Beschikbaar op: https://pedagogischestudien.nl/article/view/18350