Redactie

De redactieraad van Pedagogische Studiën bestaat uit twee voorzitters, een redactiesecretaris en negen leden. De redactieraad vergadert zesmaal per jaar.

Prof. dr. Eddie Denessen, hoogleraar Onderwijs en Sociale Ongelijkheid aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit en bijzonder hoogleraar Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden. E-mail: e.denessen@pwo.ru.nl (voorzitter)

Dr. Dineke Tigelaar, universitair docent, ICLON Lerarenopleiding, Universiteit Leiden. E-mail: dtigelaar@iclon.leidenuniv.nl (redactie-secretaris)

Dr. Liesbeth Baartman, bijzonder lector Toetsing en Beoordeling in Beroepsonderwijs, Hogeschool Utrecht. E-mail: liesbeth.baartman@hu.nl

Dr. Harm Biemans, universitair hoofddocent, Onderwijs- en leerwetenschappen, Wageningen University & Research. E-mail: harm.biemans@wur.nl

Prof. dr. Elke Struyf, Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen, Universiteit Antwerpen. E-mail: elke.struyf@uantwerpen.be

Dr. Cor Suhre, senior onderzoeker, Lerarenopleiding Rijksuniversiteit Groningen. E-mail: c.j.m.suhre@rug.nl

Prof. dr. Johan van Braak, Onderzoekscoördinator bij de onderzoeksgroep METiS, Vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent. E-mail: johan.vanbraak@ugent.be

Prof. dr. Huub van den Bergh, Departement Talen, Literatuur en Communicatie, Universiteit Utrecht. E-mail: h.vandenbergh@uu.nl

Prof. dr. Roeland van der Rijst, hoogleraar onderwijswetenschappen, ICLON, Universiteit Leiden. E-mail: rrijst@iclon.leidenuniv.nl

Dr. Anne  van Hoogmoed, universitair docent orthopedagogiek, Radboud Universiteit, Nijmegen. E-mail: anne.vanhoogmoed@ru.nl

Prof. dr. Pieter Verstraete, eenheid Historische Pedagogiek, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven. E-mail: pieter.verstraete@kuleuven.be

Prof. dr. Nienke Nieveen, Eindhoven School of Education, Eindhoven University of Technology. E-mail: N.M.Nieveen@tue.nl