Redactie

De redactieraad van Pedagogische Studiën bestaat uit een voorzitter, een redactiesecretaris en tien leden. De redactieraad vergadert zesmaal per jaar.

Prof. dr. Roeland van der Rijst, hoogleraar onderwijswetenschappen, ICLON, Universiteit Leiden. E-mail: rrijst@iclon.leidenuniv.nl (voorzitter)

Dr. Dineke Tigelaar, universitair hoofddocent, ICLON Lerarenopleiding, Universiteit Leiden. E-mail: dtigelaar@iclon.leidenuniv.nl (redactie-secretaris)

Dr. Liesbeth Baartman, bijzonder lector Toetsing en Beoordeling in Beroepsonderwijs, Hogeschool Utrecht. E-mail: liesbeth.baartman@hu.nl

Dr. Harm Biemans, universitair hoofddocent, Onderwijs- en leerwetenschappen, Wageningen University & Research. E-mail: harm.biemans@wur.nl

Dr. Jordi Casteleyn, hoofddocent Vakdidactiek Nederlands, Vakdidactiek Nederlands niet-thuistaal en Postgraduaat Didactiek Nederlands voor anderstaligen bij Antwerp School of Education, Faculteit Sociale Wetenschappen. E-mail: jordi.casteleyn@uantwerpen.be

Prof. dr. Eddie Denessen, hoogleraar Onderwijs en Sociale Ongelijkheid aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit en bijzonder hoogleraar Sociaal-culturele achtergronden, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden. E-mail: e.denessen@pwo.ru.nl 

Prof. dr. Elke Struyf, Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen, Universiteit Antwerpen. E-mail: elke.struyf@uantwerpen.be

Dr. Cor Suhre, senior onderzoeker, Lerarenopleiding Rijksuniversiteit Groningen. E-mail: c.j.m.suhre@rug.nl

Prof. dr. Jan Vanhoof, Departement voor Onderwijs- en Opleidingswetenschappen (Faculteit Sociale Wetenschappen) Universiteit Antwerpen (onderzoeksgroep EduBROn). E-mail: jan.vanhoof@uantwerpen.be

Dr. Anne  van Hoogmoed, universitair docent orthopedagogiek, Radboud Universiteit, Nijmegen. E-mail: anne.vanhoogmoed@ru.nl

Prof. dr. Pieter Verstraete, eenheid Historische Pedagogiek, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven. E-mail: pieter.verstraete@kuleuven.be

Prof. dr. Nienke Nieveen, Eindhoven School of Education, Eindhoven University of Technology. E-mail: N.M.Nieveen@tue.nl