Inzendingen

Ga naar inloggen of Registeer om een manuscript te kunnen inzenden.

Richtlijnen voor auteurs

Informatie over het indienen en aanleveren van manuscripten

Informatie over de typen bijdragen

Inhoudelijke en technische richtlijnen voor bijdragen

Voor alle inzendingen vereist:

- Kernwoorden (Nederlandstalig; max. vijf)
- Keywords (Engelstalig; max. vijf)
- Auteurs- en contactgegevens vereist

Verdere specificatie per type inzending:

Checklist ter voorbereiding van inzending

U moet onderstaande vereisten lezen en bevestigen dat de inzending eraan voldoet voor u kan verder gaan.

  • De inzending is niet eerder gepubliceerd en is ook niet in overweging bij een ander tijdschrift (tenzij een uitleg is gegeven bij Opmerkingen voor de redacteur).
  • Het ingediende bestand is een OpenOffice-, Microsoft Word-, of RTF-bestandsformaat.
  • Indien beschikbaar, worden URLs aan de referenties toegevoegd.
  • De tekst voldoet aan de stilistische en bibliografische eisen zoals geformuleerd in Indienen en aanleveren manuscripten en Inhoudelijke en technische richtlijnen voor bijdragen.

Empirische Studie

- Maximaal 9000 woorden (inclusief noten, literatuurlijst, figuren, tabellen, Nederlandstalige en Engelstalige samenvatting)
- Nederlandstalige en Engelstalige titel vereist (12-15 woorden)
- Nederlandstalige en Engelstalige samenvatting vereist  (max. 200 woorden)
- Meer informatie

Review Studie

- Maximaal 9000 woorden (inclusief noten, literatuurlijst, figuren, tabellen, Nederlandstalige en Engelstalige samenvatting)
- Nederlandstalige en Engelstalige titel vereist (12-15 woorden)
- Nederlandstalige en Engelstalige samenvatting vereist  (max. 200 woorden)
- Meer informatie

Discussiebijdrage

- Maximaal 4500 woorden (inclusief noten, literatuurlijst, figuren, tabellen, Nederlandstalige en Engelstalige samenvatting)
- Nederlandstalige en Engelstalige titel vereist (12-15 woorden)
- Nederlandstalige en Engelstalige samenvatting vereist  (max. 200 woorden)
- Meer informatie

Discussiebijdrage n.a.v. dissertatie

- Maximaal 4500 woorden (inclusief noten, literatuurlijst, figuren, tabellen, Nederlandstalige en Engelstalige samenvatting)
- Nederlandstalige en Engelstalige titel vereist (12-15 woorden)
- Nederlandstalige en Engelstalige samenvatting vereist  (max. 200 woorden)
- Meer informatie

Methodische notitie

- Maximaal 4500 woorden (inclusief noten, literatuurlijst, figuren, tabellen, Nederlandstalige en Engelstalige samenvatting)
- Nederlandstalige en Engelstalige titel vereist (12-15 woorden)
- Nederlandstalige en Engelstalige samenvatting vereist  (max. 200 woorden)
- Meer informatie

Congresverslag

- Maximaal 4500 woorden (inclusief literatuurlijst)
- Nederlandstalige en Engelstalige titel vereist (12-15 woorden)
- Meer informatie

Boekbespreking (uitsluitend op uitnodiging van de redactie)

- Maximaal 1800 woorden (inclusief literatuurlijst en titel)
- Nederlandstalige en Engelstalige titel vereist (12-15 woorden)
- Meer informatie

Privacyverklaring

Namen en e-mailadressen die in dit tijdschrift worden ingevoerd, zullen alleen worden gebruikt voor de in dit tijdschrift genoemde doeleinden. Ze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere partijen