Over dit tijdschrift

This page can be found in English here.

Focus en doelgroep:

Pedagogische Studiën is gericht op een breed publiek, en bijdragen zijn bedoeld voor zowel wetenschappers als professionals in de praktijk die geïnteresseerd zijn in een wetenschappelijke benadering van vraagstukken die betrekking hebben op onderwijs alsook op algemeen pedagogische vraagstukken die mede relevant zijn voor het onderwijs. In Pedagogische Studiën worden verschillende typen bijdragen geplaatst:

 1. empirische studies
 2. reviewstudies             
 3. discussiebijdragen
 4. methodische notities    
 5. congresverslagen
 6. boekbesprekingen op verzoek van de redactie

Meer informatie.

Daarnaast worden mededelingen opgenomen van de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR) en het Vlaams Forum voor Onderwijsresearch (VFO), de uitgevers van Pedagogische Studiën. Themanummers Het tijdschrift kent ook themanummers, dat wil zeggen nummers die geheel of grotendeels gewijd zijn aan een bepaald onderwijs- of opvoedingsvraagstuk. De redactieraad van Pedagogische Studiën kan een oproep doen voor het indienen van bijdragen voor een themanummer. Actuele oproepen voor bijdragen aan een themanummer zijn hier te vinden [link naar actuele oproep(en) voor bijdragen aan een themanummer vanuit de redactieraad van Pedagogische Studiën]. Ook auteurs kunnen bij de redactieraad van Pedagogische Studiën een voorstel aandragen voor een themanummer. De richtlijnen voor het indienen van een voorstel voor een themanummer zijn hier te vinden. De thematiek van manuscripten Bijdragen die geplaatst worden in Pedagogische Studiën kunnen betrekking hebben op:

 • leren en instructie
 • curriculumvraagstukken
 • de opleiding van onderwijsgevenden
 • het handelen van onderwijsgevenden in de onderwijspraktijk
 • informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs
 • beleid en organisatie in het onderwijs
 • de relatie onderwijs en samenleving
 • basis-, voortgezet en hoger onderwijs
 • bedrijfs- en beroepsopleidingen en volwasseneneducatie
 • geschiedenis van opvoeding en onderwijs
 • ouder-kindrelaties
 • sociale en morele ontwikkeling
 • theoretische opvoedkunde
 • orthopedagogiek

Ook artikelen waarin methodologische thematieken en thematieken met betrekking tot de evaluatie van onderwijs aan de orde komen, komen voor plaatsing in aanmerking.

Open Access Beleid

Dit tijdschrift is een open access tijdschrift, wat betekent dat alle inhoud gratis beschikbaar is voor gebruikers of hun instelling. Gebruikers mogen de volledige teksten van de artikelen lezen, downloaden, kopiëren, verspreiden, afdrukken, doorzoeken of er een link naar maken, of ze voor enig ander rechtmatig doel gebruiken, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of de auteur. Dit tijdschrift rekent geen kosten voor artikelverwerking.

Archiveringsbeleid

Alle artikelen van Pedagogische Studiën zijn online beschikbaar in open access. De archiveringsdiensten Portico en het PKP Preservation Network verzekeren de permanente archivering van alle artikelen die Pedagogische Studiën heeft gepubliceerd. Pedagogische Studiën moedigt auteurs tevens aan om hun publicatie in hun institutionele archief te deponeren.

Copyright, licentie en repositorisch beleid

Auteurs die in Pedagogische Studiën publiceren stemmen in met de volgende voorwaarden: a) Pedagogische Studiën stelt de inhoud van het gepubliceerde artikel onmiddellijk Open Access beschikbaar. Artikelen worden gepubliceerd onder de voorwaarden van de Creative Commons Attribution 4.0 International licentie (CC BY 4.0). De auteurs behouden het copyright en geven het journal het recht om als eerste het werk te publiceren onder een CC BY 4.0 licentie. Deze licentie geeft anderen het recht om de inhoud zoals gepubliceerd in Pedagogische Studiën te gebruiken en te delen, ook voor commerciële doeleinden, onder de voorwaarde dat naar het originele werk en dit journal wordt gerefereerd. b) Het is auteurs toegestaan om separate, additionele contractuele overeenkomsten aan te gaan voor de niet-exclusieve versie zoals gepubliceerd in Pedagogische Studiën (bijvoorbeeld publicatie in een repository van de instelling, of publicatie in een boek), met een referentie naar de originele publicatie in dit journal. c) Het is auteurs toegestaan om hun werk online te publiceren (bijv. In een repository of eigen website) voorafgaand aan en gedurende het submissieproces. Auteurs worden aangemoedigd om hun werk te uploaden naar de repository van hun instelling.

Pedagogische Studiën is geïndexeerd in Education Resources Information Center (ERIC); SCOPUS®; Social Scisearch; Social Sciences Citation Index; Web of Science.