Tonen de Vlaamse peilingsonderzoeken en internationale studies dezelfde trends in leerlingprestaties?

Auteurs

  • J. Dockx
  • L. Pelgrims
  • K. Aesaert
  • R. Janssen

DOI:

https://doi.org/10.59302/ps.v100i4.18358

Trefwoorden:

internationaal vergelijkend onderzoek, nationale peilingen, wiskunde, begrijpend lezen, item respons theorie (IRT)

Samenvatting

Het Vlaamse onderwijs wordt geconfronteerd met dalende leerlingprestaties in verschillende internationaal vergelijkende studies. Deze studies hanteren daarbij een toetskader dat is gericht op het meten van vaardigheden over verschillende landen en culturen. Hierdoor is het onbekend of een trend voor een bepaalde vaardigheid in een internationale studie gelijk is aan de trend van de vaardigheid zoals deze begrepen wordt in de Vlaamse context. Vlaanderen organiseerde echter tussen 2002 en 2022 jaarlijks peilingsonderzoeken die wel gebaseerd waren op de Vlaamse eindtermen. In deze studie onderzochten we de trends voor lezen en wiskunde volgens de Vlaamse peilingsonderzoeken en vergeleken deze met trends in internationale studies. Daarnaast gingen we de robuustheid na van de trends in internationaal vergelijkende studies door nieuwe itemparameters enkel op basis van Vlaamse gegevens te schatten. De resultaten toonden dat de trends voor de peilingsonderzoeken en internationale onderzoeken gelijkaardig zijn voor overeenkomstige vaardigheden. Wanneer de itemparameters van de internationale studies enkel op basis van de Vlaamse gegevens werden geherkalibreerd, werden de trends meer gelijkaardig in grootte.

Downloads

Gepubliceerd

2023-12-21

Nummer

Sectie

Empirische Studie

Citeerhulp

Dockx, J. ., Pelgrims, L. ., Aesaert, K. ., & Janssen, R. . (2023). Tonen de Vlaamse peilingsonderzoeken en internationale studies dezelfde trends in leerlingprestaties?. Pedagogische Studiën, 100(4), 421-447. https://doi.org/10.59302/ps.v100i4.18358