Vol 99 Nr 2 (2022)

Gepubliceerd: 2022-01-01

Artikel

 • Verschillen in percentages heroverwegingen tussen de eindtoetsen in groep 8

  N.H. Douma, M.J. Warrens, E. Fleur, M.A. Dijks, H. Korpershoek

  Bij plaatsing in het Nederlandse voortgezet
  onderwijs wordt gebruikt gemaakt van een
  schooladvies en een advies gebaseerd op een
  eindtoets. De school geeft een initieel schooladvies, en vervolgens maakt de leerling een
  eindtoets. Als het eindtoetsadvies hoger is
  dan het schooladvies moet het schooladvies
  worden heroverwogen. Bij een heroverweging
  wordt het schooladvies alleen naar boven bijgesteld. Momenteel wordt hiervoor gebruik
  gemaakt van vijf verschillende eindtoetsen
  (Centrale Eindtoets, IEP Eindtoets, ROUTE 8,
  AMN Eindtoets en Dia-eindtoets). In de huidige studie is onderzocht of en in welke mate
  het percentage heroverwegingen verschilt per
  eindtoets. Hiervoor zijn populatiegegevens
  (van alle groep 8-leerlingen in Nederland) gebruikt van vier recente schooljaren. Het percentage heroverwegingen is bestudeerd op
  populatieniveau en berekend voor de verschillende niveaus. Een belangrijke bevinding is
  dat er grote verschillen zijn in de percentages
  heroverwegingen, zowel tussen eindtoetsen
  als tussen schooljaren. Van de drie meest gebruikte eindtoetsen had de Centrale eindtoets
  in schooljaar 2020-2021 de hoogste percentages heroverwegingen voor alle initiële schooladviezen, gevolgd door de IEP Eindtoets, en
  had Route 8 de laagste percentages. Om meer
  zicht te krijgen op de vergelijkbaarheid van
  de eindtoetsen is een aanbeveling om meer
  wetenschappelijk onderzoek te doen naar de
  predictieve validiteit en inhoudsvaliditeit van
  de eindtoetsen.

 • Measuring School and Teacher Academic Optimism in Diverse School Contexts The Validation of the adapted Survey for Academic Optimism

  R. Lelieur, N. Clycq, J. Vanhoof

  Academic optimism is the reflection of a triadic
  set of interactions between efficacy, trust,
  and academic emphasis, which positively
  correlates with students’ performance, also
  after controlling for previous performance,
  SES and other demographic variables. This
  study focuses on refining and validating
  existing school and teacher academic
  optimism questionnaires. Cognitive interviews
  (n = 5), a pilot study (n = 106) and a large-scale
  study (n = 1061) were conducted with teachers
  from urban secondary schools in order to
  develop a new measurement instrument
  and test its content, cognitive and construct
  validity as well as the internal consistency of
  the individual scales. We provide an in-depth
  understanding of the underlying constructs
  and equip academics and practitioners with
  a valid aSAO-questionnaire to measure
  academic optimism, both at the collective
  school level and at the individual teacher
  level.

 • Teachers self-perceived multicultural competence and their experience of culturally loaden value-based tensions in Senior Secondary Vocational Education

  K. Tielman, R. Wesselink, P. den Brok, F. Hirzalia

  During the last decades there has been an
  enormous increase in the number of students
  with different cultural backgrounds in schools
  in The Netherlands, as in many Western countries. School teachers are required to have
  the competences to handle such cultural differences. The present study collected data on
  these variables via a self-report questionnaire
  administered to teachers of culturally diverse
  Senior Secondary Vocational Education and
  Training (SSVET) schools. In total, 898 teachers from 20 SSVET schools completed the
  survey. Teachers experienced tensions from
  relatively limited to fairly frequent. Regarding
  their competencies, teachers attributed themselves a positive attitude towards multicultural education, perceived to have some degree
  of multicultural teaching skills and perceived
  their degree of multicultural education knowledge neutral. Teachers’ self-perceived multicultural knowledge, attitudes and skills
  had varied associations with the different
  experienced value-based tensions. Whereas
  the degree of self-perceived skill showed a
  positive relationship with most experienced
  tensions, attitudes and knowledge showed a
  negative relationship. These results suggest
  that perceiving to have more skills leads to
  experiencing more tensions. [...]

 • Bevorderen van Interculturele Competenties van Studenten in het Hoger Onderwijs door het volgen van een Practicummodule

  L.A.L. de Meijer, A.S. Dias-Broens, R.P. Wolff, M. Meeuwisse

  Door globalisering is onze samenleving en
  daarmee o.a. de studentpopulatie in het hoger
  onderwijs, meer en meer cultureel divers geworden. Een meer diverse studentpopulatie
  betekent echter niet dat er meer interculturele
  student-interactie plaatsvindt (Glass et al.,
  2013). Terwijl dergelijke interactie studenten
  zou kunnen helpen bij de ontwikkeling van hun
  interculturele sensitiviteit en competenties. In
  het huidige onderzoek werd de ontwikkeling
  van interculturele competenties onderzocht,
  via het volgen van een practicummodule Intercultural Sensitivity & Competences met
  daarin nadruk op interculturele interacties
  tussen studenten. Daarbij bestudeerden we
  exploratief of multiculturele kenmerken van
  studenten, zoals de multiculturele persoonlijkheid, invloed hebben op de ontwikkeling
  van deze competenties. Met behulp van een
  quasi-experimenteel pretest / posttest design,
  bestudeerden we een groep van 70 studenten
  Sociale en Gedragswetenschappen van een
  grootstedelijke Nederlandse universiteit. De
  resultaten lieten zien dat het bevorderen van
  betekenisvolle interculturele interacties tussen studenten – via de practicummodule – de
  ontwikkeling van interculturele competenties
  stimuleert. [...]