Vol 99 Nr 2 (2022)

Gepubliceerd: 2022-01-01

Artikel

 • Measuring School and Teacher Academic Optimism in Diverse School Contexts The Validation of the adapted Survey for Academic Optimism

  R. Lelieur, N. Clycq, J. Vanhoof

  Academic optimism is the reflection of a triadic set of interactions between efficacy, trust, and academic emphasis, which positively correlates with students’ performance, also after controlling for previous performance, SES and other demographic variables. This study focuses on refining and validating existing school and teacher academic optimism questionnaires. Cognitive interviews
  (n = 5), a pilot study (n = 106) and a large-scale study (n = 1061) were conducted with teachers
  from urban secondary schools in order to develop a new measurement instrument and test its content, cognitive and construct validity as well as the internal consistency of the individual scales. We provide an in-depth understanding of the underlying constructs and equip academics and  practitioners with a valid aSAO-questionnaire to measure academic optimism, both at the collective
  school level and at the individual teacher level.

 • Verschillen in percentages heroverwegingen tussen de eindtoetsen in groep 8

  N.H. Douma, M.J. Warrens, E. Fleur, M.A. Dijks, H. Korpershoek

  Bij plaatsing in het Nederlandse voortgezet onderwijs wordt gebruikt gemaakt van een schooladvies en een advies gebaseerd op een eindtoets. De school geeft een initieel schooladvies, en vervolgens maakt de leerling een eindtoets. Als het eindtoetsadvies hoger is dan het schooladvies moet het schooladvies worden heroverwogen. Bij een heroverweging wordt het schooladvies alleen naar boven bijgesteld. Momenteel wordt hiervoor gebruik gemaakt van vijf verschillende eindtoetsen (Centrale Eindtoets, IEP Eindtoets, ROUTE 8, AMN Eindtoets en Dia-eindtoets). In de huidige studie is onderzocht of en in welke mate het percentage heroverwegingen verschilt per eindtoets. Hiervoor zijn populatiegegevens (van alle groep 8-leerlingen in Nederland) gebruikt van vier recente schooljaren. Het percentage heroverwegingen is bestudeerd op populatieniveau en berekend voor de verschillende niveaus. Een belangrijke bevinding is dat er grote verschillen zijn in de percentages
  heroverwegingen, zowel tussen eindtoetsen als tussen schooljaren. Van de drie meest gebruikte eindtoetsen had de Centrale eindtoets in schooljaar 2020-2021 de hoogste percentages heroverwegingen voor alle initiële schooladviezen, gevolgd door de IEP Eindtoets, en had Route 8 de laagste percentages. Om meer zicht te krijgen op de vergelijkbaarheid van de eindtoetsen is een aanbeveling om meer wetenschappelijk onderzoek te doen naar de predictieve validiteit en inhoudsvaliditeit van de eindtoetsen.

 • Teachers self-perceived multicultural competence and their experience of culturally loaden value-based tensions in Senior Secondary Vocational Education

  K. Tielman, R. Wesselink, P. den Brok, F. Hirzalla

  During the last decades there has been an enormous increase in the number of students with different cultural backgrounds in schools in The Netherlands, as in many Western countries. School teachers are required to have the competences to handle such cultural differences. The present study collected data on these variables via a self-report questionnaire administered to teachers of culturally diverse Senior Secondary Vocational Education and Training (SSVET) schools. In total, 898 teachers from 20 SSVET schools completed the survey. Teachers experienced tensions from relatively limited to fairly frequent. Regarding their competencies, teachers attributed themselves a positive attitude towards multicultural education, perceived to have some degree of multicultural teaching skills and perceived their degree of multicultural education knowledge neutral. Teachers’ self-perceived multicultural knowledge, attitudes and skills had varied associations with the different experienced value-based tensions. Whereas the degree of self-perceived skill showed a positive relationship with most experienced tensions, attitudes and knowledge showed a negative relationship. These results suggest that perceiving to have more skills leads to experiencing more tensions. [...]

 • Bevorderen van Interculturele Competenties van Studenten in het Hoger Onderwijs door het volgen van een Practicummodule

  L.A.L. de Meijer, A.S. Dias-Broens, R.P. Wolff, M. Meeuwisse

  Door globalisering is onze samenleving en daarmee o.a. de studentpopulatie in het hoger
  onderwijs, meer en meer cultureel divers geworden. Een meer diverse studentpopulatie
  betekent echter niet dat er meer interculturele student-interactie plaatsvindt (Glass et al.,
  2013). Terwijl dergelijke interactie studenten zou kunnen helpen bij de ontwikkeling van hun
  interculturele sensitiviteit en competenties. In het huidige onderzoek werd de ontwikkeling
  van interculturele competenties onderzocht, via het volgen van een practicummodule Intercultural Sensitivity & Competences met daarin nadruk op interculturele interacties tussen studenten. Daarbij bestudeerden we exploratief of multiculturele kenmerken van studenten, zoals de multiculturele persoonlijkheid, invloed hebben op de ontwikkeling van deze competenties. Met behulp van een
  quasi-experimenteel pretest / posttest design, bestudeerden we een groep van 70 studenten
  Sociale en Gedragswetenschappen van een grootstedelijke Nederlandse universiteit. De
  resultaten lieten zien dat het bevorderen van betekenisvolle interculturele interacties tussen studenten – via de practicummodule – de ontwikkeling van interculturele competenties
  stimuleert. [...]