De predictieve kracht van schooladviezen voor het voortgezet onderwijs

Auteurs

  • M.A. Dijks
  • M.J. Warrens
  • E. Fleur
  • H. Korpershoek
  • I.J.M. Wichgers
  • R.J. Bosker

Samenvatting

In de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs worden twee indicatoren gehanteerd voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs: het schooladvies van de leerkracht en een gestandaardiseerde toets. Welke indicator het beste werkt om leerlingen te plaatsen is een doorgaande discussie onder onderwijs- onderzoekers en professionals. Sinds 2015 wordt de gestandaardiseerde toets afgenomen nadat de schooladviezen gegeven zijn, terwijl dit voor 2015 andersom was. De huidige studie onderzoekt in welke mate het schooladvies en de Centrale eindtoets de onderwijspositie in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs voorspellen voor meerdere cohorten voor en na 2015. De resultaten zijn vergeleken voor de verschillende onderwijsniveaus en SES-groepen. Hiervoor zijn meerdere steekproeven die populatiedata benaderen gebruikt. Voor alle onderwijsniveaus en SES-groepen geldt dat het schooladvies een betere voorspeller is voor de onderwijspositie in jaar 3 dan de Centrale eindtoets. Grote differentiele effecten voor SES werden gevonden. De verandering in volgorde van het schooladvies en de afname van de Centrale eindtoets had geen effect op deze conclusies. De resultaten van dit onderzoek geven nieuwe inzichten in de predictieve waarde van de schooladviezen en de Centrale eindtoets voor en na 2015.

Downloads

Gepubliceerd

2020-01-01

Nummer

Sectie

Artikel

Citeerhulp

De predictieve kracht van schooladviezen voor het voortgezet onderwijs. (2020). Pedagogische Studiën, 97(4). https://pedagogischestudien.nl/article/view/13682