Validering van een academische taalvaardigheidstoets in de Surinaamse context: testscores en test-percepties

Auteurs

  • W. Matawlie
  • S. Pelgrim
  • J. Heeren
  • L. de Wachter

DOI:

https://doi.org/10.59302/ps.v100i2.14221

Trefwoorden:

academische taalvaardigheid, validiteitsonderzoek, testperceptie

Samenvatting

De studieduur van studenten aan de Anton de Kom Universiteit Suriname is vaak langer dan de nominale studieduur. Omdat onderzoek laat zien dat taal een noodzakelijke (maar geen voldoende) voorwaarde is voor studiesucces, lijkt het nuttig om de academische taalvaardigheid van eerstejaarsstudenten te testen en zo nodig remediërende maatregelen aan te bieden. Hiervoor is een in Vlaanderen (België) ontwikkelde digitale academische taaltest als uitgangspunt gebruikt. Om de test te valideren voor de Surinaamse context deden 109 eerstejaarsstudenten van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen de test. Testresultaten laten een veel lagere score voor Surinaamse studenten zien in vergelijking met resultaten in België. Ondanks de talige overeenkomst, was duidelijk dat de test niet zonder meer transfereerbaar is. Daarom focust dit onderzoek expliciet op de validiteit van de test in een Surinaamse context vanuit het argumentatief kader van Knoch en Elder (2013). Deze studie gaat vanuit dat kader dieper in (1) op de psychometrische kwaliteiten van de testitems; (2) op de testperceptie door de studenten en (3) op de perceptie door de docenten. Deze triangulatie van perspectieven verschaft een duidelijker inzicht in de validiteit van de test voor de Surinaamse context.

Downloads

Gepubliceerd

2023-06-15

Citeerhulp

Validering van een academische taalvaardigheidstoets in de Surinaamse context: testscores en test-percepties . (2023). Pedagogische Studiën, 100(2), 147-171. https://doi.org/10.59302/ps.v100i2.14221