Quality of life of Aruban Schoolchildren: Pathways to well-being and problem behavior within the context of school

Auteurs

  • A. Slotboom
  • P. Kibbelaar
  • J. Hendriks

DOI:

https://doi.org/10.59302/ps.v100i2.14224

Trefwoorden:

kwaliteit van leven, welbevinden, probleemgedrag, leerlingen in primair onderwijs, Aruba

Samenvatting

In deze studie combineren we een kwalitatieve verkenning van een aantal samenhangende thema's die de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden, gezien door de ogen van school medewerkers, met een kwantitatieve verkenning van deze thema's zoals waargenomen door de kinderen zelf. Op basis van het kwalitatieve deelonderzoek blijkt dat scholen vooral verwijzen naar opvoedings- en buurtproblemen, die het welbevinden en probleemgedrag van het kind beïnvloeden. Daarnaast kampen scholen zelf met financiële beperkingen en taalproblemen en beperkte ouderparticipatie op school. Uit het kwantitatieve deelonderzoek blijkt dat individuele en relationele factoren de sterkste voorspellers zijn voor welzijn. Probleemgedrag wordt voorspeld door individuele, school, peer- en buurtfactoren. Waar leerlingen de buurt iets minder bepalend vinden voor hun eigen welbevinden, wordt probleemgedrag beïnvloed door meerdere sociale contexten. Naast de betekenis die scholen geven aan de verschillende sociale contexten rond het kind, laten kinderen zien dat het goed is om op verschillende manieren rekening te houden met deze contexten. Individuele en relationele factoren versterken lijkt van belang voor het vergroten van welbevinden terwijl naast individuele factoren, aandacht voor het gedrag van vrienden en ervaringen in de buurt eveneens van belang lijkt voor het verminderen van probleemgedrag.

Downloads

Gepubliceerd

2023-06-15

Citeerhulp

Quality of life of Aruban Schoolchildren: Pathways to well-being and problem behavior within the context of school. (2023). Pedagogische Studiën, 100(2), 221-247. https://doi.org/10.59302/ps.v100i2.14224