De invloed van gespreid leiderschap op de professionalisering van leraren

Auteurs

  • C. T. L. Kuijpers
  • N. F. Janssen-Spanbroek
  • M. M. van den Hurk

DOI:

https://doi.org/10.59302/ps.v100i3.17633

Trefwoorden:

professionalisering, gespreid leiderschap, autonomie, primair onderwijs

Samenvatting

Bij gespreid leiderschap worden leiderschapsrollen, verantwoordelijkheden, functies en keuzevrijheid gedeeld binnen een team. De centrale vraag van dit onderzoek was of gespreid leiderschap een positief effect heeft op docentprofessionalisering en of het gevoel van autonomie van de leraar dit effect versterkt. Een vragenlijst is afgenomen onder 125 leraren in het basisonderwijs, van wie 87 leraren de vragenlijst volledig hebben ingevuld. De vragenlijst bestond uit 33 items. Gespreid leiderschap, professionalisering en autonomie werden met 27 items middels een 5-punts Likertschaal gemeten. Uit de resultaten van de moderatieanalyse bleek dat gespreid leiderschap de mate waarin leraren professionaliseringsactiviteiten ondernemen significant vergroot. Ook bleek dat het gevoel van autonomie van de leraar de invloed van gespreid leiderschap op docentprofessionalisering significant versterkt. Het onderzoek laat zien dat gespreid leiderschap van waarde is voor professionalisering in de school en dat aandacht voor verschillen onder leraren in hun gevoel van autonomie en stimulering daartoe van belang zijn. In hun reflectie op leiderschap zouden schoolleiders daar gezamenlijk bij stil kunnen staan.

Downloads

Gepubliceerd

2023-10-19

Nummer

Sectie

Empirische Studie

Citeerhulp

De invloed van gespreid leiderschap op de professionalisering van leraren. (2023). Pedagogische Studiën, 100(3). https://doi.org/10.59302/ps.v100i3.17633