De relatie tussen een uitgesproken schoolvisie en schoolcultuur als professionele leergemeenschap

Auteurs

  • E. Moraal
  • C.J.M. Suhre
  • K. van Veen

DOI:

https://doi.org/10.59302/ps.v100i4.18351

Trefwoorden:

pedagogische schoolvisie, levensbeschouwelijke schoolvisie, schoolcultuur, professionele leergemeenschap, professionalisering

Samenvatting

Uit onderzoek is bekend dat goed onderwijs gedijt bij de ontwikkeling van scholen als professionele leergemeenschappen. Omdat in een verkennende kwalitatieve studie aanwijzingen werden gevonden dat een uitgesproken schoolvisie gepaard gaat met een schoolcultuur als professionele leergemeenschap, zijn we in deze uitgebreide kwantitatieve studie nagegaan of er verband bestaat tussen diverse schoolvisies en de aanwezigheid van een schoolcultuur als een professionele leergemeenschap. Voor deze studie gebruikten we data van 413 docenten van 24 Nederlandse scholen: reguliere scholen, traditionele vernieuwingsscholen, gereformeerde scholen en vrijescholen. Met multilevel-analyses is onderzocht in hoeverre verschillen tussen scholen in visie bepalend zijn voor de mate waarin docenten hun school als professionele leergemeenschap percipiëren. We vonden een significante relatie tussen een uitgesproken schoolvisie en de perceptie van schoolcultuur als professionele leergemeenschap. De inzichten van deze studie onderstrepen de relevantie van een uitgesproken visie voor de manier waarop docenten samen werken aan de verbetering van het onderwijs op Nederlandse scholen. Implicaties voor het onderwijs worden besproken.

Downloads

Gepubliceerd

2023-12-21

Citeerhulp

Moraal, E. ., Suhre, C. ., & van Veen, K. . (2023). De relatie tussen een uitgesproken schoolvisie en schoolcultuur als professionele leergemeenschap. Pedagogische Studiën, 100(4), 396–420. https://doi.org/10.59302/ps.v100i4.18351

Nummer

Sectie

Empirische Studie