Strategie-identificatie met de lege getallenlijn: een vergelijking tussen tablet en papier.

Auteurs

  • J. Vermeulen
  • F. Scheltens
  • T. Eggen

Trefwoorden:

Samenvatting

De huidige bijdrage besteedt aandacht aan (a) de geschiktheid van de getallenlijn als niet-verbale strategie-identificatiemethode voor strategieën voor het oplossen van optel- en aftrekopgaven en (b) de meerwaarde van het gebruik van tablets voor de identificatie van strategie-gebruik via de getallenlijn. Honderd-drie-en-twintig Nederlandse groep5 leerlingen kregen een reeks van optel- en aftrekopgaven tot 1000 aangeboden op papier en/of via de G3T4LL3NLIJN-app, met mogelijkheid tot het (vrijwillig) gebruik van de getallenlijn om deze opgaven te beantwoorden. Uit de resultaten blijkt dat groep5 leerlingen de getallenlijn nauwelijks gebruikten om optel- en aftrekopgaven tot 1000 te beantwoorden. Ook bleek dat de getallenlijn op de tablet minder vaak werd gebruikt dan op papier. Bovendien gebruikten de leerlingen op de tabletapplicatie kortere en onnauwkeurigere strategieën dan op papier. In de discussie bespreken we de implicaties van deze resultaten voor het gebruik van de getallenlijn als niet-verbale strategie-identificatiemethode en de mogelijke meerwaarde van het gebruik van tablets ter identificatie van rekenstrategieën.

Downloads

Gepubliceerd

2023-04-24

Citeerhulp

Vermeulen , J., Scheltens, F., & Eggen , T. (2023). Strategie-identificatie met de lege getallenlijn: een vergelijking tussen tablet en papier. Pedagogische Studiën, 92(1). Geraadpleegd van https://pedagogischestudien.nl/article/view/14160

Nummer

Sectie

Artikel