Een vergelijking van compensatoir en conjunctief toetsen in het hoger onderwijs

Auteurs

  • N. Smits
  • H. Kelderman
  • J.B. Hoeksma

Trefwoorden:

compensatoir toetsen, studiestrategieën, testtheorie

Samenvatting

In het Nederlandse hoger onderwijs wordt steeds vaker overwogen om over te stappen op compensatoir toetsen. In deze bijdrage wordt beschreven wat compensatoir toetsen inhoudt en worden de argumenten voor dit toetssysteem beschouwd. Hoewel men vaak voor compensatoir toetsen kiest door de lage betrouwbaarheid van studietoetsen, heeft ook dit toetsregime last van onbetrouwbaarheid; het verschil met het bestaande systeem is welk soort beslisfouten de overhand heeft. We maken daarom onderscheid tussen de aard en precisie van beslisregels. Een probleem is dat de onderbouwing van compensatoir toetsen rust op gemiddelden in plaats van individuele scores, en wordt er vanuit besliskundig oogpunt een bedenkelijke aanname gedaan. Een ander probleem is dat compensatoir toetsen ertoe kan leiden dat fout-positieven op de koop toe worden genomen om fout-negatieven te vermijden. De toename van efficiëntie van het onderwijsproces kan dan ten koste gaan van het voldoen aan de eindtermen. De bijdrage wordt afgesloten met suggesties voor vervolgonderzoek.

Downloads

Gepubliceerd

2023-04-24

Nummer

Sectie

Artikel

Citeerhulp

Een vergelijking van compensatoir en conjunctief toetsen in het hoger onderwijs. (2023). Pedagogische Studiën, 92(4). https://pedagogischestudien.nl/article/view/14173