Ontwikkeling en validering van een sociaal netwerk instrument om de samenwerking van leerkrachten in het kader van inclusief onderwijs te meten en versterken

Auteurs

  • J. Sannen
  • N. Ferbuyt
  • P. Avermaet van
  • K. Petry

Trefwoorden:

incluslive education, teacher collaboration, inclusief onderwijs, mixed method design, samenwerking van leerkrachten

Samenvatting

Een sociale netwerk benadering biedt een waardevol en innovatief kader om de samenwerking van leerkrachten in het licht van inclusief onderwijs in kaart te brengen en versterken. Het doel van deze studie is daarom het ontwikkelen en valideren van een sociaal netwerk instrument dat leerkrachten, schoolteams en onderzoekers inzicht verschaft in de samenwerking van leerkrachten in het kader van inclusief onderwijs. Betreffende de ontwikkeling, worden specifieke aandachtspunten in het ontwikkelen van een netwerkvragenlijst aangehaald en toegepast. Betreffende de validering, worden de inhoud, responsprocessen en interne structuur van het instrument onderzocht. Daarnaast worden de cognitieve belasting om de netwerkvragenlijst in te vullen en de meerwaarde van feedback op basis van deze netwerkvragenlijst bestudeerd. Data werden verzameld in drie lagere en twee secundaire scholen aan de hand van een mixed method design. De resultaten suggereren dat ons instrument een valide tool is om de samenwerking van leerkrachten te meten en versterken.

Gepubliceerd

2023-03-31

Citeerhulp

Sannen, J., Ferbuyt, N., Avermaet van, P., & Petry, K. (2023). Ontwikkeling en validering van een sociaal netwerk instrument om de samenwerking van leerkrachten in het kader van inclusief onderwijs te meten en versterken . Pedagogische Studiën, 96(3). Geraadpleegd van https://pedagogischestudien.nl/article/view/13894

Nummer

Sectie

Artikel